Czy uzależnienie od marihuany jest możliwe?

 

czy uzależnienie od marihuany jest możliwe

Czy uzależnienie od marihuany jest możliwe?

Zaburzenia związane z używaniem marihuany wydają się być bardzo podobne do innych zaburzeń związanych z używaniem substancji. Przeciętnie dorośli szukający leczenia zaburzeń związanych z używaniem marihuany używali marihuany prawie codziennie od ponad 10 lat i ponad sześć razy próbowali rzucić palenie. Osoby z zaburzeniami używania marihuany, zwłaszcza nastolatki, często cierpią również na inne zaburzenia psychiczne ( choroby współistniejące ). Mogą również używać lub być uzależnieni od innych substancji, takich jak kokaina czy alkohol. Dostępne badania wskazują, że skuteczne leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego standardowymi terapiami obejmującymi leki i terapie behawioralne może pomóc w ograniczeniu używania marihuany, szczególnie wśród osób intensywnie używających i osób z bardziej przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. 

Obiecujące okazały się następujące terapie behawioralne:

 • Terapia poznawczo-behawioralna : forma psychoterapii, która uczy ludzi strategii identyfikowania i korygowania problematycznych zachowań w celu zwiększenia samokontroli, zaprzestania używania narkotyków i rozwiązania szeregu innych problemów, które często z nimi współwystępują.
 • Zarządzanie awaryjne : podejście do zarządzania terapeutycznego oparte na częstym monitorowaniu docelowego zachowania i zapewnianiu (lub usuwaniu) namacalnych, pozytywnych nagród, gdy docelowe zachowanie występuje (lub nie).
 • Terapia wzmacniająca motywację : systematyczna forma interwencji zaprojektowana w celu wywołania szybkiej, motywowanej wewnętrznie zmiany; terapia nie jest próbą leczenia osoby, ale mobilizacją jej własnych zasobów wewnętrznych do zmiany i zaangażowania w leczenie.

 

Obecnie FDA nie zatwierdziła żadnych leków do leczenia zaburzeń związanych z używaniem marihuany, ale badania w tej dziedzinie są aktywne. Ponieważ problemy ze snem odgrywają ważną rolę w odstawieniu marihuany.

Marihuana uzależnia? Wiele osób zadaje sobie te pytanie.

Ostatnimi czasy marihuana wchodzi do głównego nurtu, stąd często pojawiają się pytania, „ czy uzależnienie od marihuany jest możliwe? ”.

Istnieje uporczywe przekonanie, konopie nie uzależniają. Dzieje się tak po części dlatego, że objawy uzależnienia pojawiają się wolniej niż w przypadku substancji takich jak opioidy. Odstawienie konopi indyjskich jest dużo prostsze niż chociażby leków opioidowych.

„Nie ma dyskusji, że marihuana jest uzależniająca zarówno fizycznie, jak i psychologicznie”. Mówi Aaron Weiner, psycholog i dyrektor ds. uzależnień w klinice Linden Oaks Behavioural Health w Illinois.

Odstawienie marihuany, zgodnie z cytowanym przez niego badaniem z 2004 roku, może prowadzić do:

 • drażliwości,
 • niepokoju,
 • negatywnego nastroju,
 • utraty apetytu,
 • upośledzenia
 • funkcjonowania społecznego.

 

Objawy odstawienia są zwykle bardziej nasilone u osób intensywniej korzystających z konopi i zaobserwowano je również wśród gatunków naczelnych.

Narkotyki różnią się działaniem, ale objawy uzależnienia są stosunkowo spójne. Używanie konopi indyjskich może zacząć się jako aktywność towarzyska. Następnie „staje się sposobem na relaks i radzenie sobie z problemami” – powiedział Weiner. Dla użytkowników z problemami, marihuana staje się jedynym rozwiązaniem i ma pierwszeństwo przed poszukiwaniem spełnienia w pracy i związkach.

W prawie wszystkich przypadkach możliwe konsekwencje uzależnienia od marihuany nie są tak okropne, jak przedawkowanie opioidów lub paleniem tytoniu.

W przeciwieństwie do alkoholu, używanie marihuany z mniejszym prawdopodobieństwem sprzyja przemocy domowej, wypadkom samochodowym czy załamaniom nerwowym.

Częste używanie marihuany uzależnia

Nadmierne używanie konopi jest często określane łagodniejszymi terminami, takimi jak „uzależnienie psychologiczne, ale nie uzależniające fizycznie” lub „tworzenie nawyków”, niemniej działania szkodliwe są potwierdzone.

Za najcięższe działania niepożądane uważa się zespół zaburzeń spowodowany konopiami (Cannabis Use Disorder – CUD). Występuje w głównej mierze u użytkowników poniżej 25 roku życia. Osoby młode narażone są na więcej skutków ubocznych, ponieważ ich mózgi wciąż się rozwijają (nieukończona mielinizacja kory mózgowej).

Badania wykazały, że intensywne zażywanie marihuany przez nastolatków może obniżyć wyniki w nauce, a nawet zarobki przez całe życie. Również w tym okresie życia narkotyk był najściślej powiązany z epizodami psychotycznymi.

Ostatnie dane sugerują, że nawet 30% osób używających marihuany może mieć pewien stopień zaburzeń związanych z używaniem marihuany. (Hasin, Saha, Kerridge et al. 2015)

Osoby, które zaczynają używać marihuany przed 18 rokiem życia, są cztery do siedmiu razy bardziej narażone na rozwój zaburzeń związanych z używaniem marihuany niż dorośli. (Winters, Lee. 2008)

Trzeba przyznać, że legalizacja marihuany w stanach USA nie doprowadziła do skoku w używaniu marihuany przez młodzież. Doprowadziło to jednak do znacznego wzrostu zażywania narkotyków przez dorosłych.

Uzależnienie od marihuany – CUD (Cannabis Use Disorder)

O CUD możemy mówić, gdy dana osoba nie może przestać używać marihuany, mimo że ingeruje to w wiele aspektów jej życia. Szacunki dotyczące liczby osób uzależnionych od marihuany są kontrowersyjne, po części dlatego, że badania epidemiologiczne sugerują, że:

 • 9% osób używających marihuany stanie się od niej uzależnionych (Anthony, Warner, Kessler, 1994) (Lopez-Quintero, Perez de los Cobos, Hasin, 2011)
 • Wskaźnik wzrasta do około 17% w przypadku osób, które zaczynają używać marihuany jako nastolatkowie (Anthony 2006) (Hall, Pacula 2003)

W 2015 r. około 4,0 mln osób w Stanach Zjednoczonych spełniło kryteria diagnostyczne zaburzenia używania marihuany, z czego tylko 138 000 dobrowolnie zgłosiło się na leczenie związane z używaniem marihuany.

Mimo to konopie indyjskie są drugim po alkoholu najczęstszym nałogiem. Szacuje, że co dziesiąty dorosły użytkownik marihuany będzie miał z nią problemy. Jednak w porównaniu z alkoholem konsekwencje nadmiernego używania konopi przez dorosłych są znacznie mniej widoczne lub mniej rozumiane. Zwłaszcza że dostępne obecnie produkty z konopi są znacznie silniejsze niż kilkadziesiąt lat temu.

Odmiany dostępne w latach 60’ XX wieku posiadały stężenia THC oscylujące w okolicach 3-7%, gdzie obecne susze zawierają 20% i więcej THC.

Niektóre kraje Europejskie, część stanów USA, Kanada i wiele innych zezwala każdemu, kto ma receptę na marihuanę. Należy nabyć ją w sposób legalny w aptece, tak samo jak odbywa się to w przypadku leków opioidowych.

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości:

Klinika Konopna Fitokan

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/

(kwalifikacja jest darmowa!)

Zapraszamy również na naszego facebook

https://www.facebook.com/fitokanpl/