Centrum Medyczne Fitokan

Przeciwwskazania do stosowania THC

 

Istnieją liczne przeciwwskazania do stosowania THC:

 • choroby psychiatryczne (schizofrenia, niestabilna CHAD, ciężka depresja)
 • zaburzenia psychotyczne indukowane rekreacyjnym stosowaniem marihuany
 • choroby wątroby (rak wątrobowo-komórkowy, marskość wątroby)
 • niewydolność nerek (ryzyko zaburzeń elektrolitowych)
 • choroby układu sercowo-naczyniowego (dławica piersiowa, przebyty zawał serca, źle kontrolowane ciśnienie tętnicze, arytmia)
 • znaczne zmiany w ciśnieniu tętniczym i akcji serca obserwowane po stosowaniu marihuany
 • planowana ciąża, ciąża, karmienie piersią
 • uzależnienie od alkoholu, leków, substancji odurzających (wymagana konsultacja psychiatryczna w przychodni)
 • wiek poniżej 21 r.ż. (nieukończony proces mielinizacji kory mózgowej)
 • obecna lub rozwijająca się alergia na konopie
 • stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 i innych leków z grupy potencjalnie niebezpiecznych w politerapii (skonsultuj z nami)