Używanie marihuany w czasach pandemii COVID-19

 

Używanie marihuany w czasach pandemii COVID-19

Używanie marihuany w czasach pandemii COVID-19.Stosowanie marihuany w celu łagodzenia skutków pandemii COVID-19, w tym izolacji związanej z pandemią, stresu, trudności ekonomicznych. Ludzie zgłaszali stosowanie marihuany w celu radzenia sobie z pandemią COVID-19. Zwłaszcza jeśli stosowali ją zarówno przed pandemią.

Jesienią 2020 r. 15,7% młodych ludzi przyjmowało marihuanę, 8,9% zwiększyło waporyzację, a 8,2% sięgało po alkohol, aby poradzić sobie z dystansem społecznym i izolacją. Izolacja związana z COVID-19 była powiązana ze stosowaniem marihuany i trudnościami ekonomicznymi jak również sięganiem po wysokoprocentowe napoje. Większość (>80%), którzy zgłosili użytkowanie marihuany przy radzeniu sobie z COVID-19, stosowała konopie przed pandemią.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do zdystansowania społecznego i izolacji. Dużo młodych osób zgłosiło postrzegany wzrost samotności, lęku i depresji w czasie pandemii. Aby poradzić sobie ze stresem, korzystali z marihuany. Izolacja, stres i trudności ekonomiczne były związane z zażywaniem substancji i oczekuje się, że wystąpienie związanego z pandemią wzrostu któregokolwiek z tych czynników zwiększy ryzyko związane z przyjmowaniem marihuany. Kluczem do zrozumienia wpływu pandemii na nadużywanie marihuany jest zakres, w jakim młodzi ludzie zgłaszali wzrost stosowania konopi w celu radzenia sobie ze stresem. Co wiąże się z długotrwałym ryzykiem wystąpienia objawów zaburzeń związanych z paleniem konopi. Wcześniejsze badania mają ograniczoną możliwość uogólnienia, ale wykazały możliwy wzrost spożycia alkoholu oraz marihuany i innych narkotyków w związku z pandemią wśród  młodych ludzi.

Działanie medycznej marihuany a stras związany z pandemią COVID-19

Korzystanie substancji psychoaktywnych przez osoby dorosłe różni się cechami socjodemograficznymi a używaniem substancji przez młodzież. Większość dorosłych nie przyznaje się do stosowania marihuany w celu radzenia sobie z pandemią COVID-19. Jednak zagrożona jest wrażliwa grupa, która wcześniej przyjmowała konopie lub doświadczyła izolacji związanej z pandemią. Stresem i trudnościami ekonomicznymi.  

Na leczenie SUD głęboki wpływ miała pandemia COVID-19. Na początku pandemii wiele instytucji zdecydowało się zatrzymać lub ograniczyć kontakty osobiste, aby zapobiec transmisji COVID-19 w miejscach leczenia. Miało to wpływ na leczenie oferowane w różnych miejscach, w tym spotkania doradcze i wzajemne wsparcie. Które są integralną częścią wielu programów leczenia SUD. Wyzwanie związane z bezpiecznym osobistym leczeniem podczas pandemii COVID-19. Zostało spotęgowane przez zwiększoną częstość występowania warunków zdrowotnych i społecznych, które zwiększają ryzyko i dotkliwość COVID-19 wśród osób z SUD. 

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości:

Centrum Medyczne Fitokan

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/

(kwalifikacja jest darmowa!)

Zapraszamy również na naszego facebook

https://www.facebook.com/fitokanpl/