Zastosowanie medycznej marihuany u pacjentek z nowotworami ginekologicznymi

Zastosowanie medycznej marihuany u pacjentek z nowotworami ginekologicznymi

Zastosowanie medycznej marihuany u pacjentek z nowotworami ginekologicznymi. Używanie marihuany jest powszechne wśród pacjentów z rakiem, ale stosunkowo niewiele wiadomo na temat skuteczności medycznej marihuany stosowanej przez pacjentki z rakiem ginekologicznym. Medyczna marihuana przyciągnęła wiele uwagi jako dodatek do konwencjonalnego podejścia farmakologicznego. Do leczenia objawów u pacjentów z rakiem. Pacjenci z rakiem ginekologicznym często doświadczają nudności oraz wymiotów i bólu czy anoreksji i zmęczenia związanego z terapią skierowaną na raka. Który można leczyć medyczną marihuaną lub syntetycznymi kannabinoidami. 

W Stanach Zjednoczonych zarówno dronabinol, jak i nabilon są zatwierdzone przez FDA do leczenia nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią. W kilku małych randomizowanych badaniach porównano dronabinol i nabilon w połączeniu ze standardowymi lekami przeciwwymiotnymi w zapobieganiu nudnościom oraz wymiotom wywołanym chemioterapią. 

Istnieją dowody dotyczące skuteczności medycznej marihuany lub syntetycznych kannabinoidów w leczeniu bólu w porównaniu z leczeniem objawów za pomocą konwencjonalnych leków. U pacjentów z rakiem z niekontrolowanym bólem po opioidach, dodanie związków zawierających THC i CBD oraz nabiksimolów poprawia ocenę bólu. 

Używanie marihuany medycznej jest powszechne wśród pacjentów z rakiem. Wśród respondentów ankiety US National Health and Nutrition Examination Survey w latach 2005-2014 z rakiem, 40% używało marihuany w ciągu ostatniego roku. Spośród 290 ginekologicznych pacjentów z rakiem w Kalifornii i Kolorado ankietowanych przez Blake. 27% zgłosiło używanie produktów z konopi indyjskich po ich diagnozie. Dodatkowe 36% było zainteresowanych stosowaniem medycznej marihuany. Badanie przeprowadzone na 36 pacjentach w Connecticut z rakiem ginekologicznym, którym przepisano medyczną marihuanę. Wykazało, że 83% doświadczyło złagodzenia co najmniej jednego raka lub objawu związanego z leczeniem. 

Zastosowanie medycznej marihuany na nowotwory ginekologiczne

Od 10 listopada 2020 r. 40 stanów i terytoriów zalegalizowało medyczną marihuanę oraz konopie indyjskie. Medyczna marihuana została zalegalizowana dla pacjentów z rakiem i innymi poważnymi schorzeniami. W Nowym Jorku w 2016 roku a w New Jersey zalegalizowano konopie indyjskie do użytku rekreacyjnego w 2020 roku. 

Pacjentki z nowotworami ginekologicznymi często zgłaszają nudności oraz wymioty i bóle związane z samym rakiem, jak i leczeniem przeciwnowotworowym. Society of Gynecologic Oncology opublikowało oświadczenie podsumowujące dowody dotyczące medycznej marihuany w przypadku nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią. Zapobiegania neuropatii wtórnej do taksanów i bólu związanego z rakiem. Pozytywnie został oceniony wpływ medycznej marihuany na leczenie objawów u pacjentów ginekologicznych. 

Wśród pacjentek z nowotworami ginekologicznymi, którym przepisano medyczną marihuanę w celu opanowania objawów. Obserwacja wykazała złagodzenie objawów u większości pacjentek. Prawie 90% pacjentów otrzymywało chemioterapię, kiedy po raz pierwszy przepisano medyczną marihuanę. Pacjenci stosowali medyczną marihuanę przez prawie sześć miesięcy, niektórzy pacjenci nadal używali jej przez ponad dwa lata. 

Chociaż stosowanie medycznej marihuany jest legalne w większości stanów i powszechnie stosowane przez pacjentów z rakiem. Niewielu lekarzy onkologów czuje się komfortowo, przepisując marihuanę. Braun przeprowadził ankietę wśród onkologów medycznych i tylko 29% czuło się wystarczająco poinformowane, by przepisać medyczną marihuanę. Spośród ankietowanych 56% zalecało medyczną marihuanę swoim pacjentom. Biorąc pod uwagę powszechność stosowania medycznej marihuany wśród pacjentów onkologicznych, lepsza edukacja zarówno pacjentów może pomóc w zwiększeniu jej wykorzystania w leczeniu. 

Medyczna Marihuana i jej zastosowanie w łagodzeniu przebiegu nowotworów ginekologicznych

Dane o łagodzeniu objawów używania medycznej marihuany wśród pacjentów leczonych przeciwnowotworowo u kobiet z nowotworem ginekologicznym. W grupie ginekologów onkologicznych, pacjentów leczonych medyczną marihuaną miała skuteczny w łagodzeniu nudności oraz wymiotów czy anoreksji i bezsenności u większości pacjentów. Jest to zgodne z ustaleniami Webstera, w których większość pacjentów zgłaszała złagodzenie objawów za pomocą medycznej marihuany. Pacjenci zgłaszali, że medyczna marihuana przynosi ulgę w objawach. Nie ocenialiśmy względnej skuteczności jakichkolwiek innych leków czy suplementów w porównaniu z medyczną marihuaną. 

Rodzaj lub lokalizację bólu, nie miała wpływu na poprawę dzięki zastosowaniu medycznej marihuany i jakie inne leki przeciwbólowe były stosowane równolegle z medyczną marihuaną. Wykazano, że stosowanie produktów z konopi indyjskich jako środka pomocniczego poprawia kontrolę bólu u pacjentów z silnym bólem nowotworowym. Istnieją badania dotyczące innych chorób związanych z bólem neuropatycznym, w których pacjenci przyznają się stosowania medycznej marihuany. Do zapobiegania lub leczenia neuropatii wywołanej taksanami.

Wśród małej grupy ginekologicznych pacjentów z rakiem, którym przepisano medyczną marihuanę w celu opanowania objawów. Biorąc pod uwagę stosunkowo powszechną aprobatę dla medycznej marihuany. Jak również duże zainteresowanie pacjentów i ogólnie coraz powszechniejsze stosowanie medycznej marihuany u pacjentów onkologicznych. Dane te mogą okazać się przydatne w doradzaniu pacjentkom z nowotworami ginekologicznymi w zakresie skuteczności medycznej marihuany.  

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości: 

Klinika Konopna Fitokan

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/ 

(kwalifikacja jest darmowa!) 

Zapraszamy również na naszego facebook 

https://www.facebook.com/fitokanpl/