Centrum Medyczne Fitokan

ADHD a marihuana

Facebook
Email

Zastosowanie Konopi w Leczeniu ADHD: Wpływ na Układ Endokannabinoidowy

Dziś prezentujemy jedną z częstszych przypadłości ADHD spotykanych w praktyce klinicznej lekarza zajmującego się konopiami. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder), jest zaburzeniem, które rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i obejmuje trzy główne grupy objawów: nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi i nadmierną impulsywność.

Układ Endokannabinoidowy a ADHD

Rola Układu Endokannabinoidowego

W badaniach na szczurach ADHD połączono ściśle z układem endokannabinoidowym (ECS) – nieprawidłowe przewodnictwo dopaminergiczne będące pod wpływem ECS. Aktywacja receptora CB1 może poprawić przewodnictwo dopaminergiczne – mechanizm potencjalnego wpływu na pacjentów z ADHD, ale także na PTSD (Zespół stresu pourazowego). Konopie, poprzez wpływ na ECS, mogą modulować objawy ADHD, takie jak impulsywność i nadpobudliwość.

Wyniki Badań

Badanie Cooper et al. (2017)

Badanie z próbą placebo przeprowadzone przez Coopera i współpracowników w 2017 roku obejmowało 30 dorosłych z ADHD. Grupa podzielona została na dwie części:

 • 15 osób otrzymało sativex (THC 2,7mg, CBD 2,5mg/dawkę).
 • 15 osób otrzymało spray bez czynnika psychoaktywnego.

Oceniano zdolności poznawcze, poziom aktywności dobowej oraz objawy ADHD. Wyniki wykazały, że w grupie konopnej zaobserwowano poprawę w zakresie pobudliwości i impulsywności, chociaż różnice w skupieniu nie były istotne statystycznie.

Badania nad Zespołem Tourette’a

Inne badanie (Abi-Jaoude) pokazało podobną zależność dla zespołu Tourette’a, który również związany jest z zaburzeniem przewodnictwa dopaminergicznego. W badaniu tym zanotowano przeciętne zmniejszenie tików nerwowych o 60%, a 18 z 19 badanych podało poprawę jako znaczną.

Konopie w Leczeniu ADHD: Zalety i Wady

Korzyści Stosowania Konopi

Konopie w umiarkowanych dawkach stosowanych z przerwami mogą pomóc osobom z ADHD oraz uzależnionym od stymulantów działających na szlaki dopaminergiczne (np. kokaina). Ich potencjał tkwi w zdolności do modulowania ECS, co może prowadzić do poprawy przewodnictwa dopaminergicznego i zmniejszenia objawów ADHD.

Ostrożność w Stosowaniu THC

Pomimo licznych korzystnych doniesień, powszechnie wiadomo, że THC może pogarszać zdolność skupienia się i produktywnej pracy. Bardzo istotne jest ostrożne dawkowanie i baczne monitorowanie pacjenta, aby uniknąć negatywnych skutków ubocznych.

Przyszłość Leczenia ADHD za pomocą Konopi

Potencjał Badań

Obecne badania sugerują, że konopie mogą być obiecującą alternatywą dla tradycyjnych leków na ADHD, szczególnie dla osób, które nie reagują dobrze na standardowe terapie. Konieczne są jednak dalsze badania kliniczne, aby dokładnie określić skuteczność i bezpieczeństwo takiej terapii.

Przykłady Badań

 • Badanie nad Sativexem: Sativex zawiera zarówno THC, jak i CBD, co może przynosić zrównoważone korzyści terapeutyczne bez wywoływania silnych efektów psychoaktywnych.
 • Badania nad CBD: Chociaż uważa się, że CBD bez dodatku THC wykazuje słabsze działanie, istnieje potrzeba dalszych badań, aby w pełni zrozumieć jego potencjał terapeutyczny.

Zastosowanie Kliniczne

Zarówno lekarze, jak i pacjenci powinni być świadomi potencjalnych korzyści i ryzyk związanych z używaniem konopi w leczeniu ADHD. Właściwe dawkowanie i monitorowanie pacjenta są kluczowe dla uzyskania najlepszych wyników terapeutycznych.

Podsumowanie

Konopie mogą stanowić cenną opcję w leczeniu ADHD, zwłaszcza w przypadkach, gdy tradycyjne metody terapeutyczne zawodzą. Ich wpływ na układ endokannabinoidowy i przewodnictwo dopaminergiczne otwiera nowe możliwości terapeutyczne, które wymagają dalszych badań.

Najczęściej Zadawane Pytania

 • Czy konopie są skuteczne w leczeniu ADHD? Konopie mogą być skuteczne w łagodzeniu objawów ADHD, zwłaszcza impulsywności i nadpobudliwości.
 • Jakie są potencjalne skutki uboczne stosowania konopi w leczeniu ADHD? Potencjalne skutki uboczne obejmują pogorszenie zdolności koncentracji i produktywności.
 • Czy CBD jest skuteczne w leczeniu ADHD? CBD może mieć pewne korzyści, ale zazwyczaj jest mniej skuteczne bez dodatku THC.
 • Czy konopie mogą pomóc w innych zaburzeniach związanych z ADHD? Tak, konopie mogą również pomagać w leczeniu zespołu Tourette’a i PTSD.
 • Jakie dawki konopi są zalecane dla osób z ADHD? Zalecane dawki mogą się różnić; ważne jest, aby stosować umiarkowane dawki pod nadzorem lekarza.

Zaproszenie do Akcji

Zachęcamy do śledzenia naszych portali społecznościowych:

Umów się na wizytę: fitokan.pl/kontakt2 – kwalifikacja jest darmowa, przy jej braku zwracamy pieniądze.

 

10 najciekawszych artykułów na temat ADHD i konopi

 1. Cannabis use in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A scoping review.
  Artykuł przegląda aktualne badania na temat używania konopi w leczeniu ADHD.

 2. Cannabis Exposure During Critical Windows of Development: Epigenetic and Molecular Pathways Implicated in Neuropsychiatric Disease.
  Artykuł omawia wpływ ekspozycji na konopie w kluczowych okresach rozwoju na szlaki epigenetyczne i molekularne.

 3. Cannabis effects on brain structure, function, and cognition: considerations for medical uses of cannabis and its derivatives.
  Artykuł analizuje wpływ konopi na strukturę mózgu, funkcje i poznanie oraz ich zastosowanie medyczne.

 4. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders-version 2.0. Part III: pharmacological treatment.
  Artykuł prezentuje europejskie wytyczne kliniczne dotyczące farmakologicznego leczenia zespołu Tourette’a i innych tików.

 5. Age at onset of mental disorders worldwide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies.
  Artykuł analizuje wiek wystąpienia zaburzeń psychicznych na podstawie metaanalizy 192 badań epidemiologicznych.

 6. Smart drugs and neuroenhancement: what do we know?
  Artykuł przegląda wiedzę na temat smart drugs i neuroenhancementu.

 7. Clinical trials of N-acetylcysteine in psychiatry and neurology: A systematic review.
  Artykuł przegląda badania kliniczne dotyczące N-acetylocysteiny w psychiatrii i neurologii.

 8. Medicinal cannabis for psychiatric disorders: a clinically-focused systematic review.
  Artykuł przegląda stosowanie medycznej marihuany w leczeniu zaburzeń psychicznych.

 9. The therapeutic role of Cannabidiol in mental health: a systematic review.
  Artykuł przegląda rolę terapeutyczną kannabidiolu (CBD) w zdrowiu psychicznym.

 10. Cannabidiol for the treatment of autism spectrum disorder: hope or hype?
  Artykuł analizuje zastosowanie kannabidiolu (CBD) w leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu.