Celiakia, choroba trzewna a marihuana medyczna

Choroba trzewna zwana Celiakia a skuteczność marihuana medyczna w jej leczeniu.

Celiakia, choroba trzewna – inaczej enteropatia wrażliwa na gluten (białko produktów zbożowych)

 

Etiologia, patogeneza

  • Glutenozależna choroba autoimmunologiczna.
  • Gluten i związane z nim prolaminy zawarte w konkretnych pokarmach wywołują silną reakcję zapalną, co przekłada się na objawy ze strony układu pokarmowego.
  • Za niebezpieczne uważa się związki takie jak gliadyna (pszenica) oraz sekalina (żyto) i hordeina (jęczmień). Także awenina (owies) i ale ta ostatnia jest bezpieczna dla 95% pacjentów.
  • Występowanie różni się w zależności od kraju, z kolei w Europie to jedna z najczęstszych schorzeń układu pokarmowego.
  • Na świecie choruje ok. 1% populacji, czyli w Polsce ok. 400 000 ludzi.

 

Objawy

  • Postać jawna (klasyczna, aktywna) – u 30% osób bóle brzucha oraz przewlekłe biegunki czy obfite cuchnące stolce tłuszczowe. Także wzdęcie brzucha oraz spadek masy ciała i zahamowanie wzrostu i dojrzewania u dzieci oraz niedokrwistość i osteoporoza.
  • Postać niema (ubogoobojawowa) – zespół złego wchłaniania (zmieniona śluzówka jelit) oraz niedokrwistość i nietolerancja laktozy czy sacharozy i hipokalcemia oraz osteoporoza.
  • Postać utajona (latentna, późno ujawniająca się) – zanik kosmków, objawy ustępują po wprowadzeniu diety bezglutenowej.
  • Postać potencjalna – brak zaniku kosmków oraz brak objawów klinicznych i jednak obecny typowy dla choroby haplotyp HLA DQ2 i DQ8.
  • Zmiany dotyczą skóry oraz ust czy układu endokrynologicznego i hematologicznego oraz krwionośnego. Także kostno-stawowego i metabolicznego lub ocznego czy nerwowego oraz psychiatrycznego i rozrodczego.

 

Możliwe zastosowania konopi indijskich

System endokannabinoidowy może być zaangażowany w celiakię, co widzimy wśród ludzi łagodzących ból brzucha oraz nudności czy utratę wagi. Także biegunkę i inne objawy choroby za pomocą marihuany.

Medyczna marihuana jest stosunkowo bezpieczną metodą leczenia, a wiele osób cierpiących na celiakię zgłosiło znaczną poprawę. 

W badaniu z 2013 roku pacjenci z aktywną celiakią mieli wyższy poziom receptorów CB1 i CB2. Które powróciły do normalnego poziomu, odpowiadającego poziomom zdrowych osób po przejściu choroby w remisję. 

Celiakia, choroba trzewna a marihuana medyczna

 

„Leki na bazie konopi mogą być przydatne w leczeniu opornych na leczenie nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią”. Nudności i wymioty są również częstym objawem celiakii. 

Wzrost apetytu i masy ciała u cierpiących na utratę wagi związaną z rakiem, czy HIV i innymi. schorzeniami kannabinoidy mają właściwości immunosupresyjne, które mogą pomóc w niektórych chorobach autoimmunologicznych. 

 

Przydatne badania naukowe

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23620805/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26876387/

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości: 

Centrum Medyczne Fitokan 

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/ 

(kwalifikacja jest darmowa!) 

Zapraszamy również na naszego facebook 

https://www.facebook.com/fitokanpl/