Centrum Medyczne Fitokan

Zespół Leśniowskiego-Crohna (CD – Crohn’s disease)

 

Zespół Leśniowskiego-Crohna.

Etiologia, patogeneza

 • Idiopatyczna (przyczyna nieznana), choroba jelit zaliczana do nieswoistych zapaleń jelit oraz inaczej chorób zapalnych jelit (IBD – inflammation bowel disease).
 • przewlekła (objawy trwają minimum 3 miesiące), choroba zapalna (histopatologicznie ziarniniaki nabłonkowatokomórkowe bez cech serowacenia).
 • może obejmować cały układ pokarmowy, ale najczęściej końcowy odcinek jelita cienkiego oraz początek jelita grubego (ileitis terminalis).
 • badania przeprowadzone w krajach europejskich określają zapadalność na chorobę Leśniowskiego-Crohna w zakresie od 0,9 przypadku na 100 tysięcy mieszkańców na rok w północnej Grecji. Do 11,4 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców na rok w północno-zachodniej Szkocji.
 • występuje w każdym wieku, ale głównie pojawia się między 15. a 40. rokiem życia. 
 • w 2008 roku liczbę chorych w Polsce szacowano na 5 tysięcy.

 

Objawy

 • może ewoluować do megacolon toxicum (toksyczne rozdęcie okrężnicy) – stan zagrożenia życia.
 • przewlekłe biegunki (z reguły bez krwi).
 • bóle brzucha (głównie prawe podbrzusze).
 • niedrożność jelit.
 • guzowaty opór w jamie brzusznej.
 • zmiany strukturalne w okolicy odbytu (szczelina oraz przetoka czy ropień okołoodobytniczy).
 • zmiany skórne (rumień guzowaty) oraz zmiany stawowe i zmiany oczne.

 

Możliwe zastosowania konopi

 • THC działa jako środek przeciwbólowy. W konwencjonalnej terapii leczenie zapalenia w CD może zająć trochę czasu, co wymaga użycia środków przeciwbólowych w celu złagodzenia ostrego bólu.

 • Nudności oraz wzdęcia czy biegunka – konopie indyjskie łagodzą wiele objawów, na które cierpią pacjenci z chorobą Crohna.

 • Medyczna marihuana zwiększa apetyt. Pacjenci z CD cierpią na zmniejszony apetyt, często z powodu nudności.

 • Bezpieczeństwo – konopie indyjskie są ogólnie uważane za bezpieczne. Poważne działania niepożądane są rzadkie i nigdy nie odnotowano przypadków śmiertelnych bezpośrednio wtórnych do użycia.

 • Chociaż koszt marihuany leczniczej różni się w zależności od kraju, rodzaju ubezpieczenia i odmiany, jej cena jest często znacznie tańsza niż niektórych leków CD i takich jak leki biologiczne. Należy pamiętać, że w tym momencie konopie indyjskie są stosowane jako leczenie uzupełniające.

 • THC jak i CBD mają działanie ochronne na śluzówkę jelit, hamując progresję choroby, poprawiając stan życia chorych.

 

Przydatne badania naukowe

 https://jpet.aspetjournals.org/content/335/1/92.long

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22095142/