Centrum Medyczne Fitokan

Jaskra

 

Jaskra to grupa schorzeń oczu, które doprowadzają do uszkodzenia siatkówki i nerwu wzrokowego, co może prowadzić do utraty wzroku (ślepoty). Najczęstszą przyczyną jest nadmiernie wysokie ciśnienie w gałce ocznej (IOP – intraocular pressure = ciśnieni śródgałkowe).

  • Jaskra to grupa chorób, które mogą uszkodzić nerw wzrokowy oka, prowadząc do utraty wzroku i ślepoty. Wczesne leczenie często może zapobiec poważnej utracie wzroku. Obniżenie ciśnienia w oku może spowolnić postęp choroby.
  • Badania przeprowadzone w latach 70. i 80. wykazały, że konopie indyjskie lub substancje z nich pochodzące mogą obniżać ciśnienie w oku, ale nie tak skutecznie, jak stosowane już leki. Jednym z ograniczeń produktów na bazie konopi jest to, że wpływają na ciśnienie w oku tylko przez krótki czas.
  • Niedawne badania na zwierzętach wykazały, że CBD, stosowane bezpośrednio do oka, może powodować niepożądany wzrost ciśnienia w oku.

 

Jaskra to jedna z głównych przyczyn ślepoty powyżej 60 roku życia, rzadziej występuje także u młodszych. Choroba często nie objawia się żadnymi sygnałami zwiastuącymi, może pogarszać się stopniowo, dopóki stan nie jest w zaawansowanym stadium.

Utrata wzroku w jaskrze jest nieodwracalna, należy regularnie przeprowadzać badania oczu (pomiary ciśnienia w oku). Jeśli jaskra zostanie wcześnie rozpoznana, utratę wzroku można spowolnić lub można jej zapobiec. Najczęściej jednak leczenie jest na całe życie.

OBJAWY JASKRY:

Jaskra otwartego kąta przesączania charakteryzuje się ubytkowymi punktami obwodowo lub zaburzeniami widzenienia centralnego, często w obu oczach. Dodatkowo dochodzi widzenie tunelowe w zaawansowanych stadiach.

Jaskra zamykającego się kąta przesączania przebiega ostrzej, poważniej, obserwujemy w niej silny ból głowy, ból oka, nudności i wymioty, rozmazany obraz, widzenie światełek (halo), zaczerwienienie oczu.

Nieleczona jaskra ostatecznie spowoduje ślepotę. Nawet po leczeniu około 15 procent osób z jaskrą traci wzrok na co najmniej jedno oko w ciągu 20 lat.

Do głównych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę należą podwyższone ciśninie śródgałkowe, wiek powyżej 60 roku życia, rasa czarna, żółta lub latynoska, cukrzyca, choroby serca, nadciśnieni tętnicze, anemia sierpowata, cienkie rogówki, duża wada wzroku, urazy oka, długotrwałe przyjmowanie sterydów, zwłaszcza w kroplach do oczu.

Możliwe zastosowania konopi przy jaskrze

  • Pierwszy dowód na to, że medyczna marihuana może pomóc chorym na jaskrę, pojawił się w 1971 roku, kiedy badacze odkryli, że palenie marihuany obniżało ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP). To odkrycie było potwierdzone w dalszych badaniach z THC w formach wstrzykiwanych, miejscowych i wziewnych.

  • Na przykład w jednym z badań sprawdzano, czy THC lub CBD mogą zapobiegać uszkodzeniom neuronów powodowanym przez glutaminian, związek, który przyczynia się do śmierci neuronów w jaskrze. Naukowcy odkryli, że oba kannabinoidy chronią neurony, więc udowodniono działanie neuroprotekcyjne na siatkówkę i nerw wzrokowy.

  • Badanie z 2006 r. wykazało, że chociaż podjęzykowe podawanie THC zmniejszało ciśnienie śródgałkowe, CBD albo nie wywierało żadnego efektu, a nawet zwiększało ciśnienie przy wyższych dawkach. Podobnie niedawne badanie na myszach wykazało, że miejscowe stosowanie CBD zwiększa ciśnienie wewnątrzgałkowe, CBD jednak nie można lekceważyć, ze wględu na działanie neuroprotekcyjne. Należy zachować ostrożność – małe dawki CBD.

 

Przydatne badania naukowe:

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5109652/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1147519/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6114151/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7053160/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16988594/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30550613/