Choroba Parkinsona (PD – Parkinson’s disease)

Choroba Parkinsona (PD – Parkinson’s disease)

Zastosowanie medycznej marihuany w chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona (PD) jest drugą najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną, której liczba znacznie wzrasta. Od 1990 roku (ponad 26 lat) liczba osób z PD podwoiła się do ponad 6 milionów na całym świecie i stwierdzono, że częściej dotyka ona mężczyzn niż kobiety. PD identyfikuje się na podstawie obecności TNF-α, ILs i innych mediatorów stanu zapalnego w płynach mózgowo-rdzeniowych, a także w istocie czarnej pars compacta pacjentów z PD.  Badanie wykazało neuroprotekcyjne działanie CBD na modelu zwierzęcym, w którym podawanie CBD przez 2 tygodnie chroniło wiązkę medycznego przodomózgowia przed toksycznością 6-hydroksydopaminy. Co więcej, ochronne działanie CBD przed atrofią prążkowia wywołaną kwasem 3-nitropropionowym potwierdziło jego działanie terapeutyczne. Otwarte badanie pilotażowe z udziałem pacjentów ambulatoryjnych z chorobą Parkinsona otrzymało również elastyczną dawkę CBD przez 4 tygodnie ze zwykłą terapią. Nastąpił znaczny spadek całkowitego wyniku skali stosowanej do obserwacji pacjentów z PD oraz zmniejszenie objawów psychotycznych, co sugeruje terapeutyczne korzyści CBD u pacjentów z PD.

Choroba Parkinsona (PD – Parkinson’s disease) i jej objawy

Etiologia, patogeneza:

 • powoli postępująca, zwyrodnieniowa chorobaośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego
 • do objawów chorobowych dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowychw istocie czarnej
 • Neurony istoty czarnej wytwarzają neurotransmiterdopaminę, stąd nazywa się je neuronami dopaminergicznymi;

 

Epidemiologia i wiek zachorowania:

 • 1% populacji ludzi od 40 do 60 roku życia, ale zdarza się również u ludzi młodszych

 

Objawy:

Do objawów prodromalnych (poprzedzających chorobę) zalicza się:

 • sztywność osobowości
 • depresję
 • zaparcia
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • parestezjekończyn
 • dyskretne zaburzenia węchowe.

 

Podstawowymi objawami są:

 • bradykinezja– spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów (balansowania kończyn górnych) i akineza (trudności w rozpoczęciu ruchów)
 • sztywność mięśniowa (plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego, twarz maskowata)
 • drżenie spoczynkowe

 

Inne objawy to:

 • niestabilność postawy
  • propulsja (tendencja do padania do przodu)
  • retropulsja (tendencja do padania ku tyłowi)
  • lateropulsja (tendencja do padania w bok)
 • objawy wegetatywne:
  • ślinotok
  • łojotok
  • napadowe pocenie się
  • hipotensja ortostatyczna, mogąca prowadzić do omdleń[5].
 • przodopochylenie tułowia (spowodowane znacznie wzmożonym napięciem mięśniowym)
 • niewyraźna, cicha mowa, dyzartria
 • trudności w połykaniu (rzadko)
 • rzadkie mruganie
 • spowolniony przebieg procesów psychicznych, osłabiona pamięć i zdolność przypominania.

 

Możliwe zastosowanie konopi w Chorobie Parkinsona (PD – Parkinson’s disease)

 • CBD dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym przyczynia się do wzmocnienia działania neuroprotekcyjnego konopi.

 • CBD wykazuje działanie przeciwpsychotyczne w chorobie Parkinsona i wpływa na poprawę funkcjonowania osób chorych

 • THC i CBD à Poprawa funkcji motorycznych (mniejsa punktacja w skali Unified Parkinson’s Disease Rating Scale)

 • Zmniejszenie sztywności mięśniowej oraz drżenia spoczynkowego

 

Przydatne badania naukowe:

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29867488/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31131434/   

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18801821/

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości: 

Centrum Medyczne Fitokan 

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/ 

(kwalifikacja jest darmowa!) 

Zapraszamy również na naszego facebook 

https://www.facebook.com/fitokanpl/