Centrum Medyczne Fitokan

Padaczka (epilepsja)

Zastosowanie medycznej marihuany w padaczce

Padaczka (epilepsja), to przewlekła niezakaźna choroba mózgu, która dotyka ludzi w każdym wieku. Cierpi na to prawie 50 milionów ludzi na całym świecie. Według WHO szacowany odsetek osób cierpiących na padaczkę na świecie wynosi 29-30 na 100 000. Międzynarodowa Liga Przeciw Padaczce charakteryzuje epilepsję jako chorobę mózgu, której zakończenie wymaga około 2 niesprowokowanych napadów występujących w odstępie >24 godzin lub jednego nieprowokowanego napadu i prawdopodobieństwa dalszych napadów przynajmniej 60%. Dzieje się w ciągu następnych 10 lat lub rozpoznanie zaburzenia padaczki . Chociaż entuzjazm dla „medycznej marihuany” i jej składników do leczenia napadów utrzymywał się w miarę upływu lat, dopiero w ostatniej dekadzie eksplodowały badania nad potencjalnym zastosowaniem konopi indyjskich w leczeniu padaczki.

Oprócz bezpośredniego wpływu na etiologię napadów, CBD zmniejsza również napływ wapnia i produkcję reaktywnych form tlenu. Obniża aktywność TNF-alfa, IL-6, IL-1beta, cox-2 i HMBG-1. Tym samym działa jako silny przeciwutleniacz i cząsteczka przeciwzapalna. W związku z tym wiele dowodów eksperymentalnych potwierdza, że nowy molekularny mechanizm działania CBD może być przyszłym lekiem w napadach padaczkowych. Kannabinoidy, głównie CBD, były badane pod kątem leczenia napadów padaczkowych. Które są trudne do opanowania za pomocą innych leków. Epidiolex (doustny CBD) został zatwierdzony przez FDA do leczenia napadów padaczkowych związanych z dwiema encefalopatiami padaczkowymi. Zespołem Lennoxa-Gastauta i zespołem Draveta. (Encefalopatie padaczkowe to grupa zaburzeń napadowych, które rozpoczynają się w dzieciństwie i obejmują częste napady wraz z poważnymi zaburzeniami rozwoju poznawczego).

Padaczka (epilepsja) i jej objawy

Etiologia, patogeneza:

 • Grupa przewlekłych zaburzeń neurologicznych, charakteryzujących się gwałtownymi wyładowaniami bioelektrycznymi, ostatecznie dając napad padaczkowy.
 • W większości przypadków przyczyna choroby jest nieznana, przy czym u wielu osób epilepsja rozwija się m.in. na skutek urazu mózgu, udaru, guza mózgu, a także stosowania narkotykówi nadużywania alkoholu.

 

Epidemiologia i wiek zachorowania:

 • Napady mogą pojawiać się od urodzenia do dorosłości (padaczki wrodzone) lub w każdym wieku (padaczki nabyte)
 • Na padaczkę cierpi ok. 1% ludzi na całym świecie (65 milionów)

 

Objawy:

 • Objawy (napady padaczkowe) są wyrazem nadmiernej, nieprawidłowej aktywności komórek nerwowych kory mózgu
 • Napady niedrgawkowe (nieświadomości)
 • Napady drgawkowe: uogólnione toniczno-kloniczne, miokloniczne, toniczne, atoniczne
 • Napady ogniskowe (obejmujące połowę ciała lub jeden region)
 • Napady uogólnione (mogą obejmować całe ciało, przebiegają z zaburzeniem świoadomości)

 

Możliwe zastosowanie konopi:

 • Niektóre padaczki ustępują samoistnie (padaczki wieku dziecięcego), lecz 30% napadów jest lekooporne pomimo podawania leków

 • W głównej mierze zastosowanie opiera się na kannabidiolu (CBD), dostępny jest lek Epidiolex, który był badany głównie u pacjentów z zespołem Dravet oraz zespołem Lennoxa-Gastaut

 • Niektórzy badacze dopuszcają dodatkowe zastosowanie małej dawki THC

 • Dawkowanie CBD najczęściej zawiera się w przedziale 10-20mg/kg, co powoduje zmniejszenie częstotliwości napadów do 50%

 

Przydatne badania naukowe: 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28087250/ 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30250864/ 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29511052/