Stwardnienie rozsiane/Stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie rozsiane Stwardnienie zanikowe boczne

Zastosowanie medycznej marihuany w Stwardnieniu rozsianym i stwardnieniu zanikowym bocznym

Stwardnienie rozsiane/Stwardnienie zanikowe boczne.

(SM) Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje aksonalne osłonki mielinowe neuronów. Stwardnienie rozsiane dotyka 2,2 miliona osób na całym świecie, według stanu na rok 2016. Częstość jego występowania znacznie wzrosła od 1990 r. Chociaż nie jest powszechną, ale potencjalnie poważną przyczyną niepełnosprawności neurologicznej. Urazy mogą wystąpić w dowolnym miejscu mózgu lub rdzenia kręgowego, więc objawy są zwykle zróżnicowane. Po uszkodzeniu aksonów następuje stan zapalny i neurodegeneracja. 

Obecnie w leczeniu SM stosuje się leki skierowane na układ odpornościowy, ale ich działanie jest umiarkowane i niezadowalające. THC, Δ8 -THC (stabilny, mniej psychoaktywny analog THC). Deksanabinol wykazały korzystne działanie poprzez zmniejszenie nasilenia i częstości występowania deficytów neurologicznych u szczurów z eksperymentalnym autoimmunologicznym zapaleniem mózgu i rdzenia. Wieloośrodkowe badanie kliniczne z udziałem 660 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Sprawdziło skuteczność ekstraktów z konopi i ich syntetycznych produktów pod kątem ich efektów terapeutycznych. Piętnaście tygodni leczenia doprowadziło do mieszanych wyników, w których niektóre grupy leczenia wykazały poprawę w zakresie bólu, spastyczności, mobilności i jakości snu. Podczas gdy w innych nie stwierdzono żadnych korzyści. Wyniki te sugerują terapeutyczne spektrum marihuany w leczeniu SM. Można przeprowadzić dalsze badania na dużą skalę, aby potwierdzić ich działanie.

Zastosowanie medycznej marihuany Stwardnieniu rozsianym 

 • Dotychczas opublikowane badania są bardzo zachęcające i w dużej mierze pokazują, że konopie mogą być skuteczne w łagodzeniu objawów SM (spastyka, ból neuropatyczny, bezsenność, depresja, parestezje, pęcherz nadreaktywny).
 • potwierdzeniem jest chociażby sativex będący lekiem zatwierdzonym do zmniejszania spastyki mięśniowej w SM od 2011 w Niemczech, Danii, Szwecji, a także od 2012 we Włoszech, Czechach i Austrii.

 • Według wstępnych badań istnieją inne kannabinoidy i terpeny, które wykazują potencjalne korzyści w przypadku objawów związanych z SM, takie jak CBN, mircen, BCP i linalol (na bezsenność), limonen i mircen (na ból i spastyczność) oraz BCP, humulen i linalol na ból.

Stwardnienie rozsiane (SM) i jego objawy

Spastyczność definiuje się jako nieprzyjemne i bolesne nadmierne napięcia i skurcze mięśni spowodowane występowania różnego rodzaju zaburzeń ruchowych, a także chorób, takich jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne. Medyczna marihuana o wysokiej zawartości THC  to skuteczny środek na ból i spastyczność.

Etiologia, patogeneza: SM to postępująca, przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, o podłożu zapalno-demielinizacyjnym. Dochodzi w niej do wieloogniskowego uszkodzenia (demielinizacji i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej. Uważa się, że jest chorobą autoimmunologiczną OUN (ośrodkowego układu nerwowego).

Stwardnienie rozsiane może przyjąć jedną z poniższych form:

 • postać rzutowo-remisyjną (relapsing-remitting).
 • postać wtórnie postępującą (secondary progressive).
 • postać pierwotnie postępującą (primary progressive).
 • postać postępująco-nawracającą (progressive relapsing). 

 

Epidemiologia i wiek zachorowania: 2-150 na 100 000 ludzi, najczęściej chorują osoby w wieku 20 – 40 rok życia, częściej u kobiet.

Objawy: Przebiega z okresami zaostrzeń i remisji.

 • Parestezje – zmiany czucia w kończynach lub na twarzy (mrowienie, pieczenie, drętwienie, kłucie)
 • Bóle neuropatyczne (uciążliwe pieczenie, mrowienie), najczęściej w kończynach dolnych
 • Bóle głowy
 • Niedowłady (osłabienie siły mięśniowej)
 • Spastyka mięśniowa (kurcze mięśniowe)
 • Zaburzenia widzenia:
  całkowite lub częściowe zaniewidzenie (ślepota)
  epizody podwójnego widzenia (diplopia)
 • Oczopląs (zaburzenia wodzenia gałek ocznych)
 • Osłabienie
 • Niestabilność chodu
 • Problemy z utrzymaniem równowagi
 • Problemy z pęcherzem moczowym (nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, parcie na mocz)
 • Zaburzenia mowy (mowa skandowana)
 • Zaburzenia połykania (dysfagia)
 • Depresja, niestabilność emocjonalna
 • Objaw Lhermitte (uczucie przebiegania prądu przez kręgosłup)

Zastosowanie medycznej marihuany w stwardnieniu zanikowym bocznym 

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest chorobą neurodegeneracyjną, w której neurony ruchowe mózgu i rdzenia kręgowego ulegają selektywnej degeneracji, co prowadzi do zaniku i atrofii mięśni oraz dalszego paraliżu i śmierci. Obecność cytokin i komórek odpornościowych, w tym limfocytów T, aktywowanego mikrogleju i astrocytów w zdegenerowanych neuronach ruchowych pacjentów z ALS. W modelach stała się biomarkerem progresji choroby. Stwierdzono, że ALS rozwija się z jednakową częstotliwością w głównych krajach zachodnich. Różne badania epidemiologiczne wskazują, że występuje u 4,1–8,4 osób na 100 000 osób. Badanie wykazało zaangażowanie receptorów CB (w szczególności CB2). W transgenicznym modelu zwierzęcym dla ASL, a skuteczność agonisty CB2 AM-1241 wykazała wzrost o 56% przedziału przeżycia, stwierdzając, że może spowolnić neurodegenerację ruchową, otwierając nową domenę terapeutyczną dla ASL.

 Przydatne badania naukowe:

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33014410/ 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22586334 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29623067/ 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29055461/ 

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości: 

Centrum Medyczne Fitokan 

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/ 

(kwalifikacja jest darmowa!) 

Zapraszamy również na naszego facebook 

https://www.facebook.com/fitokanpl/