ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder)

ADHD

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder). Potwierdzone zostało na podstawie badań, że marihuana może pomagać pacjentom zmagającym się z ADHD skupić się na wykonywanych przez nich zadaniach. Sami chorzy potwierdzili skuteczność działania konopi (Indica)  poprawia koncentrację. Terapia z udziałem marihuany u młodych pacjentów wzbudza duże kontrowersje z uwagi na prawdopodobne negatywne skutki działania THC na rozwój mózgu. A leczenie CBD i innymi Fitokannabinoidami w dalszym ciągu jest do końca niedoceniane.

Etiologia, patogeneza:

 • Określane także terminem zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi, w klasyfikacji ICD-10 jako zaburzenia hiperkinetyczne
 • Neurorozwojowe zaburzenia psychiczne objawiające
 • Przyczyna nie jest znana
 • Prawdopodobne czynniki genetyczne, nawet 75% przypadków
 • u bliźniąt nawet 3-4x częściej
 • czynniki biologiczne – uszkodzenie OUN, niedotlenienie w czasie porodu, fraX
 • czynniki społeczne i środowiskowe

 

Epidemiologia i wiek zachorowania:

 • Wg WHO ok. 39 milionów osób jest dotkniętych ADHD na świecie
 • 6–7% dzieci w wieku szkolnym (DSM-IV) lub ok. 1-2% (ICD-10)
 • trzy razy częściej u chłopców, niż u dziewcząt
 • 30 do 50% osób, u których zaburzenia ze spektrum ADHD wykryto w dzieciństwie, przejawia niektóre lub wszystkie cechy zespołu także w dorosłości, co oznacza, że pojawiają się one u 2 do 5% całej dorosłej populacji

 

Objawy:

 • objawy muszą pojawić się na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju człowieka, pomiędzy szóstym i dwunastym rokiem życia, i utrzymywać się przynajmniej przez pół roku
 • obniżenie poziomu intelektualnego
 • zaburzenia funkcji wykonawczych (kontrola uwagi i kontrola hamująca)
 • deficyty uwagi
 • hiperaktywność (nadpobudliwość)
 • nadpobudliwość psychoruchowa (nadruchliwość)
 • impulsywność (wybuchowość)
 • dezorganizacja planu działań, niekończenie podjętych aktywności i zaczynanie kolejnych
 • Odmianą ADHD jest ADD (attention-deficit disorder, czyli zaburzenie objawiające się deficytem uwagi), gdzie nadpobudliwość nie występuje, zwłaszcza u dorosłych.
 • Wzmożona ekspresja uczuć
 • Ogromna wyobraźnia
 • Zaburzenia snu
 • Niedojrzałe zachowania
 • Wysoki poziom aktywności fizycznej
 • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

 

Możliwe zastosowanie konopi:

 • Leczenie osób z ADHD opiera się głównie na psychoterapii (CBT) i zmianie stylu życia, a ostatnim etapem jest farmakoterapia (cięższe przypadki)

 • stymulacja receptorów CB1 normalizuje zachowanie impulsywności u nadpobudliwych szczurów, nie mając wpływu na zdrowe szczury kontrolne. Sugeruje to, że stymulowanie CB1 (np. THC) może poprawić ten aspekt ADHD.

Przydatne badania naukowe:

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28576350/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17127551/

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości: 

Centrum Medyczne Fitokan 

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/ 

(kwalifikacja jest darmowa!) 

Zapraszamy również na naszego facebook 

https://www.facebook.com/fitokanpl/