Centrum Medyczne Fitokan

Uzależnienie (addiction)

 

Uzależnienie (addiction), w XX wieku marihuana była przedstawiana jako narkotyk. Takie postrzeganie marihuany było wielką przesadą, w rzeczywistości uzależnienie od konopi to rzadkość, nawet wśród osób które sięgają po nie dość często. Objawy odstawienia marihuany są łagodne jeśli porównamy je do objawów występujących po odstawieniu np. opiatów czy kokainy. W procesie uzależniania biorą udział receptory kannabinoidów oraz opioidowy receptor MOR odpowiedzialny za mechanizm nagradzania w mózgu. Około 9 % dorosłych , którzy stosują konopie pojawia się problem z  tolerancją, jednakże liczba ta wzrasta u osób, które zaczynają korzystać z konopi przed ukończeniem 18 roku życia. Poziomy uzależnienia są istotnie niższe w porównaniu do uzależnienia od alkoholu, nikotyny i kokainy.

 Etiologia, patogeneza:

 • Nabyte zaburzenie zdrowia psychicznego (i fizycznego).
 • Okresowy lub stały przymus wykonywania czynności, w tym zażywania substancji psychoaktywnej.
 • Uzależnienie fizyczne to takie, które w przypadku niedostarczenia jakiejś substancji objawia się zespołem abstynencyjnym (zespół z odstawienia) poprzez bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność.

 

 Epidemiologia i wiek zachorowania:

 • nawet u 60% uzależnionych współwystępują inne zaburzenia psychiczne, m.in. zespoły: depresyjne i lękowe, obsesyjne, psychotyczne, nadpobudliwości ruchowej i swoiste zaburzenia osobowości.
 • alkohol – 22% osób, które próbują alkoholu stanie się od niego uzależnionych na pewnym etapie życia. Według WHO na całym świecie około 2 miliardy ludzi z niego korzysta, a około 3 milionów zmarło z jego powodu tylko w 2012.
 • kokaina – Około 21% ludzi, którzy spróbują tego narkotyku w przyszłości stanie się od niego uzależnionymi.
 • marihuana – ok. 9% ludzi, którzy spróbują tego narkotyku ma tendencję, by się od niego uzależnić, lecz są to głównie osoby przed 15 rokiem życia (CUD – cannabis use disorder).
 • Po opioidy sięgnęło ok. 58mln ludzi na świecie w 2018 r. (jest to 21% wszystkich narkotyków.


 Uzależnianie i objawy

 • Osłabienie woli
 • Bezsenność
 • Ryzykowne zachowania seksualne
 • Oszukiwanie bliskich
 • Zachowanie szybko staje się nawykowe.
 • Jest częste, regularne i stereotypowe.
 • Zabiera znaczną część czasu.
 • Jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, małżeńskich i innych.
 • Ma charakter kompulsywny.
 • Trudno go zaprzestać trwale i całkowicie.
 • Związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem do niego.
 • Zespół abstynencyjnypo odstawieniu substancji lub zaprzestaniu kontaktu z daną sytuacją.

 

 Uzależnienie a  możliwe zastosowanie konopi

 • THC może stanowić syngergistyczny związek przeciwbólowy w połączeniu z opioidami, co skutkować może zmniejszeniem dawek leków opioidowych, a co za tym idzie redukcję ich działań niepożądanych.

 • Dzięki konopiom udaje się zmniejszyć dawki opioidów o 40-60%, zmniejszyć objawy abstynencyjne.

 • THC i CBD często stanowią pomoc w wyjściu z uzależnienie do alkoholu i nikotyny.

 • Wysokie dawki CBD pomagają zmniejszyć lęk występujący w fazie odstawienia.

 • Proces leczenia uzależnień powinien być zawsze prowadzony przez lekarza psychiatrę z uwzględnieniem psychoterapii.

  Przydatne badania naukowe:

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23685330/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/120541/